Agencja interaktywna Wrocław

Ostatnie wydarzenia: pandemia, światowy kryzys finansowy, jego wpływ na światową gospodarkę i rynek reklamy będą przez długi czas badane i analizowane przez ekspertów. Ale jedno jest pewne: strategie i taktyki, które przyjęli reklamodawcy, żeby promować swoje produkty i usługi w tym trudnym dla wszystkich okresie, zidentyfikowały i wzmocniły nowe trendy w marketingu i reklamie.

Technologie, które wczoraj uważano za opcjonalną i odległą przyszłość, są teraz na czele. To właśnie w czasie kryzysu zainteresowanie reklamodawców interaktywnymi promocjami i niestandardowymi rozwiązaniami reklamowymi niesłychanie wzrosło, ujawniając problem sprzedaży i zrozumienia motywacji konsumentów. Zmiana podejścia do komunikacji, bardziej przemyślana polityka alokacji budżetów reklamowych przyniosła imponujące wyniki: poprawiła się jakość reklamy. Było to szczególnie widoczne w reklamie zewnętrznej oraz w przestrzeni internetowej. Kampanie stały się bardziej interaktywne, nie ma więcej w nich miejsca na frazesy, a co najważniejsze wywołują przyjemne emocje, zawierają elementy zabawy i żartów.

Agencja interaktywna – co to jest?

Agencja interaktywna to firma świadcząca specjalistyczne usługi reklamowe i marketingowe w środowisku interaktywnym. Przez środowisko interaktywne rozumiemy dowolny kanał elektroniczny, który zapewnia dwukierunkową interakcję między adresatem komunikatu, czyli konsumentem a tematem komunikatu – marką. Środowisko interaktywne to nie tylko internet, ale także wszelkie inne podobne technologie od formatów telekomunikacyjnych dla urządzeń mobilnych, na przykład SMS lub MMS.

Obecna sytuacja na młodym i dopiero wschodzącym rynku marketingu interaktywnego jest taka, że określenie agencja interaktywna można odnosić do firm oferujących szeroki wachlarz usług.

Przykładowe zadania agencji interaktywnej:

1. Opracowuje pełnoprawną strategię prezentacji swoich klientów w interaktywnej przestrzeni;

2. Zajmuje się optymalizacją i promocją stron w wyszukiwarkach;

3. Tworzy strony internetowe i świadczy usługi doradcze dla swoich klientów w zakresie ich prowadzenia;

4. Tworzy aplikacje internetowe oraz projektuje promocję marek w internecie;

5. Specjalizuje się w niektórych rodzajach usług, takich jak marketing wirusowy lub promocja w mediach społecznościowych.

Głównym definiującym znaczeniem, które oddziela cały biznes reklamy interaktywnej od tradycyjnego marketingu, nie jest wcale zestaw usług, mediów i narzędzi, ale inne zasady budowania komunikacji między marką a konsumentem. Te zasady są realizowane tylko poprzez interaktywną przestrzeń i nowe technologie reklamowe.

Sama istota interaktywności pozwala zminimalizować dystans między reklamodawcą a konsumentem. Ciągła wymiana informacji z odbiorcą działań reklamowych pozwala podmiotom sprzedaży ukierunkować przekaz, podzielić popyt na mniejsze segmenty i tym samym podbić całą możliwą wielkość rynku.

Efektywność technologiczna reklamy w środowisku interaktywnym pozwala na dokładny pomiar efektywności i połączenie procesu badania popytu konsumenckiego z równoległym procesem sprzedaży.

Teraz świat zmienił się tak bardzo, że ani słowa, ani znaki, ani pięknie ułożone w oknie towary, ani obsługa nie są wystarczającymi argumentami, aby zagwarantować skuteczną sprzedaż. Najbardziej udaną, imponującą sprzedaż dokonują firmy i marki, które mają magię wpływania na konsumenta. Interaktywny, tworzący magię dziś i teraz, przybliża nas do rewolucyjnego przetasowania sił na rynku reklamy.

Źródło: Agencja interaktywna Wrocław